Projects

DỰ ÁN

Dự án Tin tức

Dự án hàng rào LG – KCN Tràng Duệ – Hải Phòng

Một số hình ảnh của dự án...

Dự án Tin tức

Dự án hàng rào nhà máy Visip Bắc Ninh

Với khẩu hiệu “ Nghĩ mới – làm khác” ,với phương châm kinh doanh “ Chất lượng và tiến độ của chúng tôi là mục tiêu hàng đầu”. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm lưới thép hàn, hàng rào lưới thép ( Hàng rào mạ kẽm nhúng nóng, Hàng...

Dự án Tin tức

Dự án hầm đường bộ Đèo Cả

Với khẩu hiệu “ Nghĩ mới – làm khác” ,với phương châm kinh doanh “ Chất lượng và tiến độ của chúng tôi là mục tiêu hàng đầu”. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm lưới thép hàn, hàng rào lưới thép ( Hàng rào mạ kẽm nhúng nóng, Hàng...

Dự án Tin tức

Dự án điện mặt trời

Với khẩu hiệu “ Nghĩ mới – làm khác” ,với phương châm kinh doanh “ Chất lượng và tiến độ của chúng tôi là mục tiêu hàng đầu”. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm lưới thép hàn, hàng rào lưới thép ( Hàng rào mạ kẽm nhúng nóng, Hàng...