Hệ Thống Nhà Máy sản xuất

Hệ thống 10 nhà máy phân bổ ở cả 03 miền Bắc, Trung, Nam và nằm gần các cảng biển lớn giúp Tập đoàn Hoa Sen tối ưu chi phí vận chuyển và đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của thị trường.

 • Phân bổ khắp 3 miền
 • Nằm gần cảng biển lớn
 • Dây chuyền hiện đại
 • Chất lượng đồng nhất
Xem thêm

Kênh phân phối

Hệ thống 10 nhà máy phân bổ ở cả 03 miền Bắc, Trung, Nam và nằm gần các cảng biển lớn giúp Tập đoàn Hoa Sen tối ưu chi phí vận chuyển và đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của thị trường.

 • Phân bổ khắp 3 miền
 • Nằm gần cảng biển lớn
 • Dây chuyền hiện đại
 • Chất lượng đồng nhất
Xem thêm

Thị trường quốc tế

Hệ thống 10 nhà máy phân bổ ở cả 03 miền Bắc, Trung, Nam và nằm gần các cảng biển lớn giúp Tập đoàn Hoa Sen tối ưu chi phí vận chuyển và đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của thị trường.

 • Phân bổ khắp 3 miền
 • Nằm gần cảng biển lớn
 • Dây chuyền hiện đại
 • Chất lượng đồng nhất
Xem thêm